SKRS Servisler

SKRS Servisler, SKRS sistem kodlarının saha ile paylaşılmasına yönelik hazırlanmıştır. Bu çerçevede çeşitli başlıklar altında kullanıma sunulmuştur.

Sistem Rest tabanlı olarak geliştirilmiştir ve methodların yanında (Post, Get, ..) olarak kullanılan yöntemler belirtilmiştir.

Sonuç olarak iki farklı durum geçerlidir. Başarılı sonuçlar için "durum": 1 başarısız sonuçlar için ise "durum": 2 sonucu dönülmektedir.

Ulaşım adresi : http://skrs.saglik.gov.tr/api/

Örnek kullanım aşağıdaki gibidir;

 
  static void Main(string[] args)
  {
  System.Net.Http.HttpClient client = new System.Net.Http.HttpClient();
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new System.Net.Http.Headers.MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

  client.DefaultRequestHeaders.Add("KullaniciAdi", "123123");
  client.DefaultRequestHeaders.Add("Sifre", "123123");
  client.DefaultRequestHeaders.Add("UygulamaKodu", "uygulamaKodu");

  string skrsCodeSystemGuid = "ddb59d45-97c3-4b87-ba90-03fc7689b7eb";
  string page = "0";

  HttpResponseMessage messge = client.GetAsync("http://skrs.saglik.gov.tr/api/SkrsService/GetSkrsObject?skrsCodeSystemGuid=" + skrsCodeSystemGuid + "&page=" + page).Result;

  if (messge.IsSuccessStatusCode)
  {
  string result = messge.Content.ReadAsStringAsync().Result;
  }
  }

            

Authentication

SKRS servislerinin kullanılması için tüm metodlarla beraber HTTP Header içerisinde KullaniciAdi,Sifre ve UygulamaKodu parametreleri gönderilmelidir.

Attributes
 • KullaniciAdi string

  Header içerisinde gönderilir. Kullanici adi kullanılan servise göre Hastane kullanıcı adi veya hekim kimlik numarasıdır

 • Sifre string

  Header içerisinde gönderilir. Sağlık Net şifresidir.

 • UygulamaKodu string

  Header içerisinde gönderilir. Sağlık Net uygulama kodudur.

SKRS Servis Methodlar

GetSkrsList (GET)

Parametre almayan bu servis aktif SKRS Kod Listesi bilgisini getirir.

Örnek kullanım: http://skrs.saglik.gov.tr/api/SkrsService/GetSkrsList?baslangicTarihi=yyyyMMdd

Attributes
 • baslangicTarihi Date

  Query Date olarak gönderilir. ()

Sonuç

Array olarak kod listesi bilgisini getirir.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": [
    {
      "kodu": "ddb59d45-97c3-4b87-ba90-03fc7689b7eb",
      "adi": "AFET OLAY VATANDAS TİPİ",
      "aciklama": "AFET OLAY VATANDAS TİPİ",
      "olusturmaTarihi": "2012-08-05T16:51:57",
      "guncellemeTarihi": "2012-08-05T16:51:57"
    },
    {
      "kodu": "8623ed96-f464-4bb3-b669-4fee0969e041",
      "adi": "ARAÇ KULLANIM AMACI",
      "aciklama": "ARAÇ KULLANIM AMACI",
      "olusturmaTarihi": "2012-08-05T16:51:57",
      "guncellemeTarihi": "2012-08-05T16:51:57"
    },
    {
      "kodu": "10825da2-8d3b-48f0-b4a8-283cde27097e",
      "adi": "ARAÇ TÜRÜ",
      "aciklama": "ARAÇ TÜRÜ",
      "olusturmaTarihi": "2012-08-05T16:51:57",
      "guncellemeTarihi": "2012-08-05T16:51:57"
    },
    {
      "kodu": "9ea8520e-ca00-42e6-b1fa-60df2054194c",
      "adi": "ARV Tedavisi Alma Durumu",
      "aciklama": "ARV Tedavisi Alma Durumu",
      "olusturmaTarihi": "2012-08-05T16:51:57",
      "guncellemeTarihi": "2012-08-05T16:51:57"
    },
    {
      "kodu": "52ac0a05-13ea-43aa-a95a-4efd61733903",
      "adi": "ARV Tedavisine Uyum",
      "aciklama": "ARV Tedavisine Uyum",
      "olusturmaTarihi": "2012-08-05T16:51:57",
      "guncellemeTarihi": "2012-08-05T16:51:57"

    },
    {
      "kodu": "11d6a110-4854-4bb9-b3e7-7bf2d5cdd69c",
      "adi": "ARV Tedavisine Uyumsuzluk Nedenleri",
      "aciklama": "ARV Tedavisine Uyumsuzluk Nedenleri",
      "olusturmaTarihi": "2012-08-05T16:51:57",
      "guncellemeTarihi": "2012-08-05T16:51:57"
    }
  ],
  "mesaj": null
}
              
            

GetSkrsObject (GET)

Parametre olarak gönderilen skrsCodeSystemGuid'e ait kod listesini getirir. Servis sayfalama mantığı ile çalışmaktadır. Her sayfada '1000' kayıt gelmektedir.

Başlangıç sayfası olarak '1' gönderilmelidir. Servis sonucunda sonraki sayfa bilgisi gelmektedir. Sonraki sayfa bilgisi '1' olarak geldiğinde son sayfaya ulaşılmış demektir.

Örnek kullanım: http://skrs.saglik.gov.tr/api/SkrsService/GetSkrsObject?skrsCodeSystemGuid=&page=

Attributes
 • skrsCodeSystemGuid string

  Query string olarak gönderilir.

 • page number

  Query string olarak gönderilir.

 • baslangicTarihi Date

  Query Date olarak gönderilir.

Sonuç

Array olarak kod listesi bilgisini ve string olarak sonraki sayfa bilgisini getirir.

 
{
  "durum": 1,
  "sonuc": {
    "sonuc": [
      {
        "kodtipiadi": "kodu",
        "aktif": true,
        "adi": "adi",
        "kodu": "1",
        "olusturulmatarihi": "2012-08-05T14:30:50",
        "guncellemetarihi": "2012-08-05T14:30:50"
      },
      {
        "kodtipiadi": "kodu2",
        "aktif": true,
        "adi": "adi2",
        "kodu": "2",
        "olusturulmatarihi": "2012-08-05T14:30:50",
        "guncellemetarihi": "2012-08-05T14:30:50"
      }
    ],
    "sonrakiSayfa": 0
  },
  "mesaj": null
}
              
            

ICD10 Sorgulama (GET)

Parametre olarak sabit ICD10 kodunu alan bu servis tanımlı aktif ICD10 Kodlarını listeler

Örnek kullanım: http://skrs.saglik.gov.tr/api/SkrsService/GetSkrsObject?skrsCodeSystemGuid=c3eab581-ae56-5807-e043-14031b0acb40

Attributes
 • skrsCodeSystemGuid string

  string olarak gönderilir

Sonuç

Array olarak ICD10 listesi bilgisini getirir.

 
  {
  "durum": 1,
  "sonuc": {
  "kayit": [
  {
  "ADI": "SOLUNUM BOZUKLUKLARI, TANIMLANMAMIŞ",
  "KODU": "J98.9",
  "USTKODU": "J98",
  "SEVIYE": 3,
  "ANNEOLUMU": true,
  "BILDIRIMIZORUNLU": false,
  "OLUMNEDENI": false,
  "AKTIF": true,
  "YUKSEKRISKLIGEBELIK": false,
  "OLUSTURULMATARIHI": "2012-07-05T15:22:35",
  "GUNCELLEMETARIHI": null,
  "PASIFEALINMATARIHI": null
  },

  {
  "ADI": "MİYOZİT, SARKOİDOZİSDE, YER TANIMLANMAMIŞ",
  "KODU": "M63.39",
  "USTKODU": "M63.3",
  "SEVIYE": 5,
  "ANNEOLUMU": true,
  "BILDIRIMIZORUNLU": false,
  "OLUMNEDENI": false,
  "AKTIF": true,
  "YUKSEKRISKLIGEBELIK": false,
  "OLUSTURULMATARIHI": "2012-07-05T15:22:08",
  "GUNCELLEMETARIHI": null,
  "PASIFEALINMATARIHI": null
  },
  {
  "ADI": "MİYOZİT, SARKOİDOZİSDE, DİĞER",
  "KODU": "M63.38",
  "USTKODU": "M63.3",
  "SEVIYE": 5,
  "ANNEOLUMU": true,
  "BILDIRIMIZORUNLU": false,
  "OLUMNEDENI": false,
  "AKTIF": true,
  "YUKSEKRISKLIGEBELIK": false,
  "OLUSTURULMATARIHI": "2012-07-05T15:22:08",
  "GUNCELLEMETARIHI": null,
  "PASIFEALINMATARIHI": null
  }
  ],
  "sonrakiSayfa": 2
  },
  "mesaj": null
  }

            

İlaç Sorgulama (GET)

Parametre olarak sabit İlaç kodunu alan bu servis tanımlı İlaç Kodlarını listeler

Örnek kullanım: http://skrs.saglik.gov.tr/api/SkrsService/GetSkrsIlac?skrsCodeSystemGuid=c3eab581-ae56-5807-e043-14031b0acb40&sadeceAktif=1

Attributes
 • skrsCodeSystemGuid string

  Kod Sistem kodu parametresidir
  Query string olarak gönderilir. (Zorunludur)

 • page number

  standart sayfa parametresidir
  Query string olarak gönderilir. (Opsiyoneldir)

 • sadeceAktif number

  Aktif ilaçların görüntüleme parametresidir.
  Query string olarak gönderilir. (Opsiyoneldir)
  1 veya 0 olarak değer alır. Varsayılan olarak
  yalnızca tüm ilaçların getirilmesi sağlanmıştır.

Sonuç

Array olarak İlaç listesi bilgisini getirir.

 
  {
  "durum": 1,
  "sonuc": {
  "kayit": [
  {
  "ADI": "DENCOL JEL SPREY",
  "BARKODU": "8699591340019",
  "GERIODEME": true,
  "RECETETURU": 1,
  "FIRMAADI": "BERKO",
  "ATCKODU": "A01AD11",
  "ATCADI": "various",
  "AKTIF": true,
  "OLUSTURULMATARIHI": "2012-08-07T11:37:00",
  "GUNCELLEMETARIHI": null,
  "PASIFEALINMATARIHI": null
  },
  {
  "ADI": "BALANCE SLEEP SAFE %4,25 GLUKOZ 1,75 MMOL/L KALSIYUM PERITON DIYALIZ SOLUSYONU 3000 ML",
  "BARKODU": "8699684673222",
  "GERIODEME": true,
  "RECETETURU": 1,
  "FIRMAADI": "FRESENIUS MEDIKAL",
  "ATCKODU": "B05D",
  "ATCADI": "PERITONEAL DIALYTICS",
  "AKTIF": true,
  "OLUSTURULMATARIHI": "2012-08-07T11:37:00",
  "GUNCELLEMETARIHI": "2017-07-26T10:51:00",
  "PASIFEALINMATARIHI": null
  },
  {
  "ADI": "CAPD 4 STAY SAFE PERITON DIALIZ 1500 ML",
  "BARKODU": "8699684674052",
  "GERIODEME": true,
  "RECETETURU": 1,
  "FIRMAADI": "FRESENIUS MEDIKAL",
  "ATCKODU": "B05D",
  "ATCADI": "peritoneal dialytics",
  "AKTIF": true,
  "OLUSTURULMATARIHI": "2012-08-07T11:37:00",
  "GUNCELLEMETARIHI": null,
  "PASIFEALINMATARIHI": null
  }
  ],
  "sonrakiSayfa": 2
  },
  "mesaj": null
  }
            
            

LOINC Sorgulama (GET)

Parametre olarak sabit LOINC kodunu alan bu servis tanımlı aktif LOINC Kodlarını listeler

Örnek kullanım: http://skrs.saglik.gov.tr/api/SkrsService/GetSkrsObject?skrsCodeSystemGuid=39aef8d6-9b53-4b56-8c73-2f53b0599094

Attributes
 • skrsCodeSystemGuid string

  string olarak gönderilir

Sonuç

Array olarak LOINC listesi bilgisini getirir.

 

  {
  "durum": 1,
  "sonuc": {
  "kayit": [
  {
  "NUMARASI": "35951-3",
  "LOINCINGILIZCEUZUNADI": "Aortic arch MRI angiogram",
  "TURKCEKARSILIGI": "Aortik ark, MRG, anjiografi",
  "GRUPADI": "Radiology",
  "GRUPTURKCEADI": "Radyoloji",
  "BILESEN": "Çok seksiyonlu ",
  "OZELLIK": "Bulgu(Find)",
  "ZAMANLAMA": "Zmlı(Pt)",
  "MATERYAL": "Aortic arch",
  "SKALA": "Dokm(Doc)",
  "METOT": "MRI.angio",
  "OLUSTURULMATARIHI": "2017-04-12T00:00:00",
  "GUNCELLEMETARIHI": "2017-04-12T00:00:00",
  "PASIFEALINMATARIHI": null
  },
  {
  "NUMARASI": "35955-4",
  "LOINCINGILIZCEUZUNADI": "Breast - right MRI",
  "TURKCEKARSILIGI": "Meme - sağ, MRG",
  "GRUPADI": "Radiology",
  "GRUPTURKCEADI": "Radyoloji",
  "BILESEN": "Çok seksiyonlu ",
  "OZELLIK": "Bulgu(Find)",
  "ZAMANLAMA": "Zmlı(Pt)",
  "MATERYAL": "Breast.right",
  "SKALA": "Dokm(Doc)",
  "METOT": "MRI",
  "OLUSTURULMATARIHI": "2017-04-12T00:00:00",
  "GUNCELLEMETARIHI": "2017-04-12T00:00:00",
  "PASIFEALINMATARIHI": null
  },
  {
  "NUMARASI": "35959-6",
  "LOINCINGILIZCEUZUNADI": "Clavicle X-ray tomograph",
  "TURKCEKARSILIGI": "Klavikula, XR grafi, konvansiyonel tomografi",
  "GRUPADI": "Radiology",
  "GRUPTURKCEADI": "Radyoloji",
  "BILESEN": "Çok seksiyonlu ",
  "OZELLIK": "Bulgu(Find)",
  "ZAMANLAMA": "Zmlı(Pt)",
  "MATERYAL": "Clavicle",
  "SKALA": "Dokm(Doc)",
  "METOT": "XR.tomo",
  "OLUSTURULMATARIHI": "2017-04-12T00:00:00",
  "GUNCELLEMETARIHI": "2017-04-12T00:00:00",
  "PASIFEALINMATARIHI": null
  }
  ],
  "sonrakiSayfa": 2
  },
  "mesaj": null
  }

            

Kurum Sorgulama (GET)

Parametre olarak sabit Kurum kodunu alan bu servis tanımlı aktif Kurum Kodlarını listeler.
Tanımlanmış olan parametrelere göre filtrelemeler opsiyonel olarak sağlanmaktadır.

Örnek kullanım: http://skrs.saglik.gov.tr/api/SkrsService/GetSkrsKurum?skrsCodeSystemGuid=c3eade04-4f91-5dab-e043-14031b0ac9f9&ilKodu=7&ilceKodu=2035&basamakSeviyesi=2&kurumTuruKodu=900

Attributes
 • skrsCodeSystemGuid string

  Kod Sistem kodu parametresidir
  Query string olarak gönderilir. (Zorunludur)

 • page number

  standart sayfa parametresidir
  Query string olarak gönderilir. (Opsiyoneldir)

 • ilKodu number

  Kuruma ait il kodu parametresidir.
  Query string olarak gönderilir. (Opsiyoneldir)

 • ilceKodu number

  Kuruma ait ilçe kodu parametresidir.
  Query string olarak gönderilir. (Opsiyoneldir)

 • kurumTuruKodu number

  Kuruma ait kurum türü kodu parametresidir.
  Query string olarak gönderilir. (Opsiyoneldir)

 • basamakSeviyesi number

  Kuruma ait basamak seviyesi parametresidir.
  Query string olarak gönderilir. (Opsiyoneldir)

 • sadeceAktif number

  Aktif kurumların görüntüleme parametresidir.
  Query string olarak gönderilir. (Opsiyoneldir)
  1 veya 0 olarak değer alır. Varsayılan olarak
  yalnızca aktiflerin getirilmesi sağlanmıştır.

Sonuç

Array olarak Kurum listesi bilgisini getirir.

 
  {
  "durum": 1,
  "sonuc": {
  "kayit": [
  {
  "ADI": "THSK ANTALYA AKSU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ",
  "KODU": 822735,
  "ILKODU": 7,
  "ILCEKODU": 2035,
  "KURUMTIPI": "Kurum 2. Seviye Alt Birimi",
  "KURUMTURKODU": 900,
  "BASAMAKSEVIYESI": 2,
  "BAGLIKURUMKODU": 452259,
  "AKTIF": true,
  "OLUSTURULMATARIHI": "2015-02-27T15:00:04.251",
  "GUNCELLEMETARIHI": "2016-07-12T14:00:03.36",
  "PASIFEALINMATARIHI": null
  },
  {
  "ADI": "BİRİMİ YOK",
  "KODU": 823300,
  "ILKODU": 7,
  "ILCEKODU": 2035,
  "KURUMTIPI": "Kurum 3. Seviye Alt Birimi",
  "KURUMTURKODU": 900,
  "BASAMAKSEVIYESI": 2,
  "BAGLIKURUMKODU": 822735,
  "AKTIF": true,
  "OLUSTURULMATARIHI": "2015-02-27T15:00:04.251",
  "GUNCELLEMETARIHI": "2017-04-12T03:00:00.727",
  "PASIFEALINMATARIHI": null
  },
  {
  "ADI": "AÇSAP BİRİMİ",
  "KODU": 823301,
  "ILKODU": 7,
  "ILCEKODU": 2035,
  "KURUMTIPI": "Kurum 3. Seviye Alt Birimi",
  "KURUMTURKODU": 900,
  "BASAMAKSEVIYESI": 2,
  "BAGLIKURUMKODU": 822735,
  "AKTIF": true,
  "OLUSTURULMATARIHI": "2015-02-27T15:00:04.251",
  "GUNCELLEMETARIHI": "2016-07-12T14:00:03.36",
  "PASIFEALINMATARIHI": null
  }
  ],
  "sonrakiSayfa": 2
  },
  "mesaj": null
  }

            

SUT Sorgulama (GET)

Parametre olarak sabit SUT kodunu alan bu servis tanımlı aktif SUT Kodlarını listeler

Örnek kullanım: http://skrs.saglik.gov.tr/api/SkrsService/GetSkrsObject?skrsCodeSystemGuid=c3eb10bb-27b9-6344-e043-14031b0a5679

Attributes
 • skrsCodeSystemGuid string

  string olarak gönderilir

Sonuç

Array olarak SUT listesi bilgisini getirir.

 
  {
  "durum": 1,
  "sonuc": {
  "kayit": [
  {
  "ADI": "MASKE, HAZNESİZ NEBULİZER",
  "KODU": "306260",
  "FIYAT": 1.50,
  "IDUSTNO": 0,
  "TIP": "Diğer",
  "PUAN": null,
  "AKTIF": false,
  "OLUSTURULMATARIHI": "2012-07-09T12:24:46",
  "GUNCELLEMETARIHI": "2013-11-27T16:59:39",
  "PASIFEALINMATARIHI": null
  },
  {
  "ADI": "MASKE, HAZNELİ PEDİATRİK",
  "KODU": "306270",
  "FIYAT": 2.75,
  "IDUSTNO": 0,
  "TIP": "Diğer",
  "PUAN": null,
  "AKTIF": false,
  "OLUSTURULMATARIHI": "2012-07-09T12:24:46",
  "GUNCELLEMETARIHI": "2013-11-27T16:59:39",
  "PASIFEALINMATARIHI": null
  },
  {
  "ADI": "MASKE, HAZNELİ -ERİŞKİN",
  "KODU": "306280",
  "FIYAT": 2.80,
  "IDUSTNO": 0,
  "TIP": "Diğer",
  "PUAN": null,
  "AKTIF": false,
  "OLUSTURULMATARIHI": "2012-07-09T12:24:46",
  "GUNCELLEMETARIHI": "2013-11-27T16:59:39",
  "PASIFEALINMATARIHI": null
  }
  ],
  "sonrakiSayfa": 2
  },
  "mesaj": null
  }

            

Tekli Kurum Sorgulama (GET)

Parametre olarak sabit Kurum kodunu alan bu servis tekil olarak kurum bilgisini görüntüler

Örnek kullanım: http://skrs.saglik.gov.tr/api/SkrsService/GetTekilSkrsKurum?kodu=155

Attributes
 • kodu string

  string olarak gönderilir

Sonuç

Tekil olarak kurum bilgisini getirir.

 
  {
  "durum": 1,
  "sonuc": {
  "kurum": {
  "kodu": 155,
  "adi": "BARTIN MERKEZ ARIT SAĞLIK OCAĞI",
  "ilKodu": 74,
  "ilAdi": "BARTIN",
  "ilceKodu": 1172,
  "ilceAdi": "MERKEZ",
  "tipi": "KÖY TİPİ SAĞLIK OCAĞI",
  "turKodu": 5,
  "turAdi": "KÖY TİPİ SAĞLIK OCAĞI",
  "basamakSeviyesi": 1,
  "bagliKurumKodu": 732692,
  "altTipiKodu": 1,
  "aktif": false,
  "olusturulmaTarihi": "2015-02-27T15:00:04.25",
  "guncellemeTarihi": "2021-03-18T00:00:04"
  }
  },
  "mesaj": null
  }